DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Výzva č. 56

Název projektu: EU – Loděnice

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2105

Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Z Výzvy 56 jsme vybrali tyto šablony:

 

„Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“

Cílem je získání odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce a zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Součástí realizace je nákup nejméně 100 kusů knih do žákovské knihovny.

 

„Zahraniční jazykový kurz pro učitele“

Cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Realizace proběhne formou krátkodobého intenzivního kurzu v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ.

 

„Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“

Cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Realizace proběhne formou krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro žáky v délce trvání min. 5 kalendářních dnů včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02