DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SDRUŽENÍ RODIČŮ

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Loděnice

Na podzim roku 2009 bylo při naší základní škole založeno Sdružení rodičů. Cílem sdružení je získávání finančních prostředků, které jsou použity ve prospěch žáků školy, ať už se jedná o příspěvky na dopravu, různé odměny, zvelebení školních prostor, apod.

Finanční prostředky se nám daří získávat dvojím způsobem. Jednak z dobrovolného příspěvku samotných rodičů, který se vybírá vždy na začátku školního roku, a činí 250,-Kč na rodinu. A dále jsou to peníze, které SR získává vlastním přičiněním, např. výtěžek z pořádání Školního plesu.  Vedle finančních příspěvků na dopravu – ať už se jedná o lyžařský výcvik, školní výlety, nebo výukové programy – zakoupení odměn žákům, zapůjčení šatů pro dívky na Školní ples, patří mezi nejnákladnější počiny zvelebení části školní družiny. Proběhla zde výměna koberce, vymalovalo se, natřel se zastaralý nábytek a nakoupila dekorace. Veškeré práce byly provedeny svépomocí. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří ve svém volném čase neváhali pomoci. Jmenovitě se jedná o Boženu Uchytilovou, Mgr. Svatavu Hájkovou, Danu Dovrtělovou, dále pak o Martina Suchánka, Martina Vaňuru, Ing. Tomáše Přibyla, kteří pomohli opravit podlahu, a Miroslava Fukse, který spravil zářivky.

Doufám, že minimálně stejně úspěšná bude činnost SR i  během dalších školních let. Uvítáme všechny rodiče, kteří by měli chuť se podílet na další realizaci SR.

     Jaroslava Fuksová

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02