DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SPONZORSTVÍ

I v letošním školním roce se chystá naše škola opět organizovat akce, které se v předešlých letech osvědčily, měly úspěch u žáků, rodičů a občanů nejen Loděnic.

Záleží nám na tom, aby měli žáci ve škole pěkné prostředí, moderní vybavení, kulturní i sportovní vyžití. Finanční prostředky se úspěšně daří získávat prostřednictvím příspěvků Obce Loděnice, grantů Evropské unie nebo příspěvků Sdružení rodičů, ale i sponzorských darů.

Velmi oceňujeme každý sponzorský příspěvek ve formě finančního či věcného daru ze strany rodičů, podnikatelů a přátel školy. Své poděkování, pokud se jakkoliv rozhodnete škole přispět, zveřejníme na webových stránkách školy, školním facebooku i v místě konání veřejných akcí pořádaných školou.

Děkujeme za finanční příspěvky, věcné dary, ale také za pomoc při organizacích školních akcí (jarmark, karneval, akademie) i akcí pořádaných Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Loděnice (společenský ples).

Vaši podporu, v mnohých případech pravidelnou, nebereme v žádném případě jako samozřejmost, velmi si jí vážíme.

Mimořádné poděkování patří loděnické firmě Karel Pilař za dlouholeté bezplatné dodávání zeleniny do školní kuchyně.

Sponzorské finanční dary je možné zasílat na účet školy:

číslo účtu:  107-9563390277

kód banky:  0100

variabilní symbol:  55555

do zprávy pro příjemce:   Vaše jméno (název firmy)

Finanční dary pro účely školství lze odečíst z daní, proto je uzavření darovací smlouvy samozřejmostí.                                          

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02