DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Poznej‚ pochop a chraň

Název programu: Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Název podprogramu: Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP

Projekt: Poznej, pochop a chraň

 

Podprogram byl zaměřen na podporu zkvalitnění a modernizace služeb, technického a materiálního zázemí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP).

Konkrétně naše škola využila získané finanční prostředky na nákup interiérových i exteriérových didaktických pomůcek, publikací, DVD, interaktivních modelů a prvků, audiovizuální techniky (elektronická tabule, dataprojektor a notebook) do učebny EVVO.

Podpora formou dotace ze SF ŽP ČR pokryla 85% celkových nákladů. 


 

 

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02