DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Informace o Mateřské škole Loděnice:

 • mateřská škola se smíšeným oddělením, věkovým složením dětí od tří do šesti let
 • spádová MŠ pro obce Loděnice, Šumice, příp. další, je koncipována jako jednotřídní škola s kapacitou
  pro 24 dětí s hernou a samostatnou ložnicí.

Základ pedagogické práce tvoří nový školní vzdělávací program s názvem
  Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád“,
plně respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Základní filozofií naší mateřské školy je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život, a to dle svých osobních předpokladů a možností v prostředí plném pohody. Chceme školku plnou pohody, souladu, harmonie, pozitivního naladění a bezpečí všech zúčastněných. 

O děti pečují dvě kvalifikované učitelky, které respektují přirozená práva a potřeby každého jedince, podporují osobnostní rozvoj, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. Při každodenním pobytu dětí ve školce různými metodami a formami práce klademe důraz především na hravé činnosti dětí, které ve spojitosti s prožitkem tvoří základ dětského učení a poznávání světa.

Naše činnosti, aktivity:

 • vytváříme nové formy spolupráce s rodiči a přímé tvorby s dětmi - neformální setkání s rodiči v ZŠ, tvořivá odpoledne, jarmarky, zamykání zahrádky,
 • nabízíme možnost výuky anglického jazyka,
 • zlepšujeme materiální vybavení  (školní zahrada, nábytek do herny),
 • osvojujeme poznatky dětí na základě prožitkového učení návštěvy divadelních  představení aj. akcí, výlety s dětmi,
 • úzce spolupracujeme s naší ZŠ: společná sledovanost výchovně – vzdělávacích pořadů, četných vystoupení – loutková, herecká, kouzelnická, účast na kulturních mimoškolních akcích společná vystoupení dětí i žáků při oslavách Dnu matek, dětském maškarním karnevalu, tvořivých dílnách, akademii školy, vánočních a velikonočních jarmarcích, zamykání zahrádky  v MŠ, mikulášské nadílce, oslavách Dne dětí,
 • zapojujeme se do výtvarných soutěží,
 • připravujeme děti ke zdárnému vstupu do 1. třídy – individuální práce učitelek, nejstarší věk. skupina pracuje s prac. sešity Kuliferda,  navštěvujeme "Start do naší školy",
 • zajišťujeme poradenství o dětech, zpracováváme podklady k testům školní zralosti,
 • provádíme logopedickou prevenci,
 • účastníme se kulturního dění v obci i mimo ni,
 • družíme se s ostatními okolními mateřskými školami – sportovní dopoledne, společné výlety

Stravování dětí zajišťuje Školní jídelna při ZŠ Loděnice.     

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02