DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Plán práce

 Září:

- divadelní představení o pravidlech soužití, hraje Divadélko Květinka

- foto dětí s podzimní tematikou

 

Říjen:

- zamykání zahrady, lampionový průvod obcí

- výukový program dopravní výchovy, DDM MK – pravidla silničního provozu, dopravní značky, chování chodců

 

Listopad:

- Divadélko Květinka „Kouzelný strom“- o lípě a škole, environmentální výchova

- dílničky s rodiči pod vedením DDM (keramika „kometa“)

- foto k Vánocům

 

Prosinec:

- Vánoční jarmark v KD

- Mikulášská nadílka se ZŠ

- setkání s rodiči u stromečku, koledy, nadílka

- návštěva u chovatele akvarijních rybiček

 

Leden:

- hudebně - výchovný program, poznávání hudebních nástrojů, rytmické cítění

 

Únor:

- loutkové představení, klasické pohádky

- maškarní karneval se ZŠ

 

Březen:

- dílničky s rodiči, velikonoční téma

- DDM : "Dny bez úrazu - Já nechci mít bebíčko!"

 

Duben:

- zápis do 1. třídy ZŠ

- dárek pro maminku, malování na keramiku (hrnek), DDM

- foto k svátku matek

 

Květen:

- zápis dětí do MŠ

- besídka k sv. matek pro veřejnost v KD

 

Červen:

- zábavné sportovní dopoledne ke Dni dětí

- školní výlet do ZOO

- závěrečné foto třídy

- rozloučení s předškoláky

 

S předškolními dětmi budeme docházet do ZŠ na "Start do školy".

 

Během roku se v MŠ budeme věnovat přípravě dětí ke zdárnému vstupu do 1. třídy. Předškoláků je téměř polovina z počtu navštěvovaných dětí v tomto školním roce. K rozvoji a vědomostem nám poslouží i pracovní sešity Pastelka, které spolu s učitelkami připravují děti na psaní, prostorovou orientaci, koncentrují pozornost, rozvíjí postřeh, pomáhají obrázkovými přílohami k vytváření logického úsudku, k porovnávání množství, velikostí, rozlišování základních geometrických tvarů, barev apod.                                                   

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02